Slovník počítačové informatiky a sítí

                                                 RNDr. Petr Říha, ing. Luboš Klaška

Hledání ve slovníku

Ve slovníku bylo nalezeno 23 hesel, které obsahují výraz "software"

Borland Software Corporation

společnost založená v roce 1983, poskytovatel technologií pro vývoj, správu a nasazení softwarových aplikací. Své ústředí má ve městě Scotts Valley, K        ...více

BSA, Business Software Aliance

(zal. 1988, ČR 1993) sdružení výrobců softwarových produktů. Účelem sdružení je prosazovat legální užívání software a chránit intelektuální vlastnictv        ...více

Business Software Aliance

(zal. 1988, ČR 1993) sdružení výrobců softwarových produktů. Účelem sdružení je prosazovat legální užívání software a chránit intelektuální vlastnictv        ...více

CASE, Computer Aided Software Engineering

dosl. tvorba software s pomocí počítače. Obecné označení nástrojů pro vývoj software a IS, od plánování až po dokumentaci. CASE představuje jednotné p        ...více

Computer Aided Software Engineering

dosl. tvorba software s pomocí počítače. Obecné označení nástrojů pro vývoj software a IS, od plánování až po dokumentaci. CASE představuje jednotné p        ...více

custom software

zakázkové programové vybavení, zákaznický software. Software vyvíjený na objednávku podle potřeb zákazníka. Protiklad krabicového software (viz packag        ...více

educational software

pedagogický software, soubor počítačových programů pro oblast vzdělávání.        ...více

free software

svobodný software, programový balík k volnému použití. Na rozdíl od shareware a freeware obsahuje také zdrojový kód, takže je možno jej modifikovat, r        ...více

Free Software Foundation

(R.M. Stallman) Nadace pro svobodný software, hlavní organizační sponzor projektu (vt. GNU), vývojové středisko OS Linux a Hurd. Posláním FSF je zacho        ...více

FSF, Free Software Foundation

(R.M. Stallman) Nadace pro svobodný software, hlavní organizační sponzor projektu (vt. GNU), vývojové středisko OS Linux a Hurd. Posláním FSF je zacho        ...více

independent software vendor

nezávislý producent software. Jednotlivec nebo organizace, která samostatně vyvíjí počítačový (vt. software).        ...více

independent software vendors

dodavatelé aplikací postavených na technologiích Open Source.        ...více

ISV, independent software vendor

nezávislý producent software. Jednotlivec nebo organizace, která samostatně vyvíjí počítačový (vt. software).        ...více

ISV, independent software vendors

dodavatelé aplikací postavených na technologiích Open Source.        ...více

OEM software

předinstalovaný software, protiklad plného balení (viz Full Packaged Product). Je to plnohodnotný software, který dodává maloobchod (viz OEM) již před        ...více

Open Software Foundation

Otevřená softwarová nadace , konsorcium firem Digital, IBM a Hewlett Packard. (Srov. Distributed Computing Environment).        ...více

Open Source Software

(E. Raymond) volně šiřitelný software dodávaný společně se zdrojovým kódem. Další vývojáři mohou kód upravovat a zdarma dále šířit. Vydělávat mají na        ...více

OSF, Open Software Foundation

Otevřená softwarová nadace , konsorcium firem Digital, IBM a Hewlett Packard. (Srov. Distributed Computing Environment).        ...více

packaged software

balíčkový, krabicový software. (Vt. Software) produkovaný ve větších sériích a prodávaný tzv. přes pult, tzn. prostřednictvím maloobchodních zástupců,        ...více

proprietary software

autorizovaný software. Program, který je ve vlastictví osoby nebo podniku a jehož používání je podmíněno buď koupí nebo výslovným souhlasem vlastníka.        ...více

ripped software

(slang., doslova vytržený, urvaný) software, který je funkční, ale neúplný, nějaká jeho část chybí. To se stává např. hrám s hudebním doprovodem nebo        ...více

software

software, programové vybavení/prostředky. Programy pro řízení činnosti počítače (základní software), vzájemné komunikace mezi počítači (komunikační so        ...více

software piracy

softwarové pirátství, hanlivé označení pro neautorizované používání, kopírování nebo distribuce software. (Srov. WaReZ).        ...více