Slovník počítačové informatiky a sítí

                                                 RNDr. Petr Říha, ing. Luboš Klaška

Hledání ve slovníku

Ve slovníku bylo nalezeno 9 hesel, které obsahují výraz "resolution"

address resolution

rozpoznání adresy. Konverze IP adresy na odpovídající fyzickou adresu zařízení (MAC).        ...více

Address Resolution Protocol

protokol spojové vrstvy, který z IP adresy daného počítače získá dynamicky adresu hardware, např. fyzickou adresu síťové karty (viz MAC). ARP je ohran        ...více

ARP, Address Resolution Protocol

protokol spojové vrstvy, který z IP adresy daného počítače získá dynamicky adresu hardware, např. fyzickou adresu síťové karty (viz MAC). ARP je ohran        ...více

dynamic address resolution

Použití protokolu pro rozpoznávání adres při požadavcích na určení a uchování informací o adresách.        ...více

low resolution

nízké rozlišení, zobrazení nebo tisk s malým počtem detailů na jednotku plochy. Obvyklé označení pro tisk s kvalitou konceptu bodové tiskárny (viz dra        ...více

Multicast Address Resolution Server

MARS je rozšířenou obdobou ATM ARP serveru. Kromě toho, že registruje skupinové adresy, také přiřazuje identifikátory multikastových skupin k rozhran        ...více

Name Resolution

rozluštění jména. Proces přiřazení jména k jemu odpovídající adrese. (Srov. DNS).        ...více

resolution

rozlišení. Údaj o počtu obrazových bodů na jednotku délky. 1. Jemnost detailu dosažitelná monitorem při vytváření obrazu. (Srov. VGA, SVGA). 2. Rozliš        ...více

spatial resolution

prostorové rozlišení. Nejmenší jednotka objektu reálného světa, která může být detekována. Ve fotogrammetrii je touto jednotkou obrazový prvek - (vt.        ...více