Slovník počítačové informatiky a sítí

                                                 RNDr. Petr Říha, ing. Luboš Klaška

Hledání ve slovníku

Ve slovníku bylo nalezeno 20 hesel, které obsahují výraz "lte"

ADS, Alternate Data Streams

technologie pro uložení metainformací o souborech v systému Windows 2000/XP se souborovým systémem NTFS. ADS je způsob uložení metadat o souborech, in        ...více

Alternate Data Streams

technologie pro uložení metainformací o souborech v systému Windows 2000/XP se souborovým systémem NTFS. ADS je způsob uložení metadat o souborech, in        ...více

Alternate Mark Inversion

střídavá inverze značek. Dvoustavové kódování, při kterém vždy následující značka musí mít opačnou polaritu.        ...více

alternate routing

náhradní směrování. Alternativní komunikační cesta (resp. více cest) je použita, pokud běžná cesta není dostupná.        ...více

Alternating Current

střídavý proud. Obvyklé označení pro napájení z rozvodné elektrické sítě. (Srov. DC, PLC).        ...více

alternative route

Sekundární komunikační cesta k cíli, použitá v případě nedostupnosti primární cesty.        ...více

AlterNIC

Alternative Network Information Center. Alternativní systém, tvořený kořenovým serverem a registračním systémem mimo působnost Internetu. Tento systém        ...více

AMI, Alternate Mark Inversion

střídavá inverze značek. Dvoustavové kódování, při kterém vždy následující značka musí mít opačnou polaritu.        ...více

bandpass filter

pásmová propust. Filtr nastavený k přenosu určitého rozsahu frekvencí a zadržení ostatních. (Srov. filter).        ...více

Bayesian filtering

Bayesovo filtrování. Inteligentní ochrana před nevyžádanou poštou,        ...více

bridge static filtering

Proces, při kterém si most udržuje filtrační databázi (tabulku), sestávající ze statických položek. Každá položka je tvořena MAC cílovou adresou, port        ...více

filter

software nebo hardware, který selektivně odesílá určité prvky či signály a eliminuje nebo potlačuje ostatní. Například filtr na komunikačním spoji pře        ...více

filtering rate

Rychlost, se kterou jsou pakety kontrolovány a vybírány (rušeny).        ...více

glare filter

odrazový filtr. Chránič umístěný před obrazovku monitoru za účelem snížení nebo eliminace světla odráženého ze skleněného povrchu obrazovky.        ...více

high-pass filter

horní propust. Filtr nastavený k přenosu určitého rozsahu frekvencí a zadržení nižších. (Srov. filter).        ...více

Kabeltext

účastnická služba typu (vt. Videotex) šířená širokopásmovými kanály systémů kabelové televize.        ...více

local traffic filtering

Proces, při kterém most odfiltruje (zruší) rámce, jejichž zdrojové a cílové MAC adresy se nachází na jeho stejném rozhraní. Je tím zabráněno šíření tě        ...více

low-pass filter

dolní propust. Filtr nastavený k přenosu určitého rozsahu frekvencí a zadržení vyšších. (Srov. filter).        ...více

media filter

převodník, zařízení používané k převodu výstupního signálu ze síťové karty na jiný typ kabeláže. Může připojit např. síťovou kartu sítě Token Ring (s        ...více

UFP, URL Filtering Protocol

(vt. OPSEC) protokol pro filtrování síťových adres. Pokud uživatel žádá URL z Internetu, UFP server této adrese přiřadí kategorii (např. finance, zába        ...více