Slovník počítačové informatiky a sítí

                                                 RNDr. Petr Říha, ing. Luboš Klaška

Hledání ve slovníku

Ve slovníku bylo nalezeno 5 hesel, které obsahují výraz "integrity"

data integrity

integrita (celistvost, neporušenost) dat. Vlastnost, že data nebyla změněna nebo zničena neautorizovaným způsobem během přenosu nebo zpracování. (Srov        ...více

integrity

integrita, neporušenost, úplnost, celistvost. Prevence proti neautorizované modifikaci informace. Společný výraz pro integritu dat a integritu systému        ...více

Message Integrity Check

kontrolní součet zprávy. MIC ověřuje integritu zprávy, ale ne její autentičnost, tzn. totožnost odesílatele. Tento způsob se používá při symetrickém š        ...více

MIC, Message Integrity Check

kontrolní součet zprávy. MIC ověřuje integritu zprávy, ale ne její autentičnost, tzn. totožnost odesílatele. Tento způsob se používá při symetrickém š        ...více

system integrity

integrita systému. Vlastnost, že systém vykonává svoji zamýšlenou funkci nenarušeným způsobem, bez záměrné nebo náhodné neautorizované manipulace se s        ...více