Slovník počítačové informatiky a sítí

                                                 RNDr. Petr Říha, ing. Luboš Klaška

Hledání ve slovníku

Ve slovníku bylo nalezeno 27 hesel, které obsahují výraz "domain"

broadcast domain

Část sítě, jejíž všechny uzly přijímají rámce všesměrového vysílání, jejichž zdrojem je jeden z těchto uzlů. Tyto domény jsoy ohraničeny směrovači neb        ...více

CIDR, Classless Interdomain Routing

směrování mezi doménami bez tříd. Technika CIDR umožňuje sdružovat adresy, aby bylo možno snížit množství směrovacích informací přenášených páteřními        ...více

Classless Interdomain Routing

směrování mezi doménami bez tříd. Technika CIDR umožňuje sdružovat adresy, aby bylo možno snížit množství směrovacích informací přenášených páteřními        ...více

collision domain

kolizní doména. Část sítě, kde může docházet ke kolizím. Může to být jak celá síť, tak její část oddělená od ostatních (segment sítě). Segment tvoří s        ...více

DNS, Domain Name System

Distribuovaná datová služba s replikací, prostředek pro fungování hierarchického systému domén. Zajišťuje decentralizovaným způsobem překlad jména hos        ...více

domain

doména, 1. část počítačové sítě pod jednotnou správou. V systému (vt. DNS) je doména označena jménem mezi tečkami a označuje vlastníka, ne však vždy s        ...více

domain address

adresa domény. Pojmenování logických adres v datové síti, např. v síti Internet (srov. FQDN).        ...více

domain basket

Možnost směrovat všechny mailové zprávy s jakoukoliv adresou příjemce před zavináčem do jedné schránky.        ...více

domain name

doménové jméno, entita uložená v tabulkách DNS. Každý počítač zapojený do sítě má svůj název, jehož částí jsou i názvy nadřazených domén. Doménová jmé        ...více

Domain Name System

Distribuovaná datová služba s replikací, prostředek pro fungování hierarchického systému domén. Zajišťuje decentralizovaným způsobem překlad jména hos        ...více

domain specific part

Část ATM adresy formátu NSAP, která obsahuje části area identifier, station identifier, selector byte.        ...více

failure domain

Oblast v kruhu sítě Token Ring, definovaná informací v beacon rámci. Tento rámec vyšle stanice, když detekuje vážný problém (např. porušený kabel). Je        ...více

FQDN, Fully Qualified Domain Name

plně určené doménové jméno, tj. jméno sítě nebo stanice včetně všech jmen nadřazených domén. Např. FQDN stanice nazvané AST a umístěné na Lékařské fak        ...více

Fully Qualified Domain Name

plně určené doménové jméno, tj. jméno sítě nebo stanice včetně všech jmen nadřazených domén. Např. FQDN stanice nazvané AST a umístěné na Lékařské fak        ...více

IDN, Internationalized Domain Name

Označení internetových domén, která obsahují znaky mimo základní ASCII (US-ASCII). Mohou tedy obsahovat i znaky národních abeced tedy např. znaky s di        ...více

Initial domain identifier

Část ATM adresy formátu NSAP, specifikující organizací, odpovědnou za přidělení adresy.        ...více

Initial domain part

Část adresy CLNS, obsahující pole authority and format identifier, domain identifier.        ...více

Internationalised Domain Name

doménová jména, která obsahují znaky mimo ASCII. To jsou znaky s přízvuky, sedilami, ogonky, háčky a čárkami. Příkladem jsou německé ü, české ž, ů neb        ...více

Internationalized Domain Name

Označení internetových domén, která obsahují znaky mimo základní ASCII (US-ASCII). Mohou tedy obsahovat i znaky národních abeced tedy např. znaky s di        ...více

public domain

1. společná oblast, 2. volně šiřitelný software. Software, který je poskytnut zdarma k neomezenému použití bez nároku na registraci nebo zakoupení. Au        ...více

routing domain

skupina směrovačů, která si vyměňuje směrovací informace v rámci jedné administrativní domény.        ...více

TDR, Time Domain Reflectometry

metoda měření délky kabelu. Do páru vodičů je vyslán úzký impuls a měří se odrazy tohoto impulsu na konci zkratovaného nebo rozpojeného páru a případn        ...více

Time domain reflectometer

Zařízení používané ke kontrole celistvosti kabelů (a jejich dalších vlastností) pomocí vysílání měřícího signálu na médium.        ...více

Time Domain Reflectometry

metoda měření délky kabelu. Do páru vodičů je vyslán úzký impuls a měří se odrazy tohoto impulsu na konci zkratovaného nebo rozpojeného páru a případn        ...více

TLD, Top Level Domain

doména nejvyšší úrovně podle pravidel (vt. DNS). Patří sem kódy zemí dle ISO 3166 (.cz, .de, .uk), domény státní správy USA (.gov, .mil, .edu) a nadná        ...více

Top Level Domain

doména nejvyšší úrovně podle pravidel (vt. DNS). Patří sem kódy zemí dle ISO 3166 (.cz, .de, .uk), domény státní správy USA (.gov, .mil, .edu) a nadná        ...více

Bylo nalezeno více než 25 hesel! Pokuste se hledný výraz zpřesnit.