Slovník počítačové informatiky a sítí

                                                 RNDr. Petr Říha, ing. Luboš Klaška

Hledání ve slovníku

Ve slovníku bylo nalezeno 30 hesel, které obsahují výraz "SIT"

bit density

hustota záznamu. Počítá se v bitech na jednotku délky nebo plochy.        ...více

case sensitivity

citlivost na velikost písma. Režim práce, při kterém dochází ke striktnímu rozlišování velkých a malých písmen. Tato vlastnost je důležitá při zadáván        ...více

composite class

složená třída. Třída, která je spojena s nejméně jednou další třídou vztahem kompozice, (viz composition, class).        ...více

composition

kompozice, forma agregace (asociace) se shodným vlastnictvím a dobou životnosti částí i celku. Části s pohyblivou násobností (viz multiplicity) lze vy        ...více

composition and markup

sazba se zvýrazněním. Uložení textu do paměti spolu s příslušnými instrukcemi o typu písma a sazbě.        ...více

context-sensitive help

kontextová nápověda. Aktivní způsob nápovědy, kde spuštěná aplikace poskytuje uživateli informace o určitém objektu, příkazu nebo operaci. (Srov. onli        ...více

Designated transit list

Seznam uzlů a identifikačních čísel spojů, které kompletně popisují cestu přes jednu peer group dle směrovacího protokolu PNNI v sítích ATM.        ...více

Global Positioning System

satelitní navigační systém pro určení přesné polohy na zeměkouli. Na orbitálních drahách krouží kolem země 24 satelitů, které jsou viditelné z každého        ...více

GPS, Global Positioning System

satelitní navigační systém pro určení přesné polohy na zeměkouli. Na orbitálních drahách krouží kolem země 24 satelitů, které jsou viditelné z každého        ...více

HD_, high-density disk

disketa s vysokou hustotou záznamu. Pružný disk o velikosti 3,5 palce formátovaný na kapacitu dat 1 457 664 bajtů (1,38 MB), nejčastější způsob formát        ...více

high-density disk

disketa s vysokou hustotou záznamu. Pružný disk o velikosti 3,5 palce formátovaný na kapacitu dat 1 457 664 bajtů (1,38 MB), nejčastější způsob formát        ...více

mirror site

zrcadlo, zrcadlový server. Přesná kopie adresáře FTP serveru nebo webové prezentace, obvykle velmi vzdálené. Použití zrcadleného namísto původního adr        ...více

position accuracy

polohová přesnost, blízkost výsledků určení polohy ke skutečné poloze objektu. Parametr vyjadřující správnost geografické polohy je v systému GIS para        ...více

positional notation

poziční zápis. Forma zápisu, kdy význam prvku závisí také na relativním umístění (pozici) prvku vzhledem k ostatním prvkům. Příkladem pozičního zápisu        ...více

positioning

určení polohy, zjištění polohy objektu vzhledem k referenčnímu systému.        ...více

product positioning

prosazování výrobku. Marketingové úsilí věnované umístění výrobku na trhu tak, aby se doplnila nějaká chybějící nebo nová funkce.        ...více

proposition

1. matematická věta, poučka, logický výrok. Tvrzení, které něco potvrzuje nebo vyvrací a je buďto pravdivé nebo nepravdivé, např. Pythagorean proposit        ...více

RDF Site Summary

místní souhrn ve formátu pro zpracování metadat (RDF). Popisný a syndikační formát, který používají tisková centra a informační webové servery k publi        ...více

repository

úložiště dat, centrální slovník dat, archív, skladiště. Soubor informací o počítačovém systému.        ...více

RSS, RDF Site Summary

místní souhrn ve formátu pro zpracování metadat (RDF). Popisný a syndikační formát, který používají tisková centra a informační webové servery k publi        ...více

sensitive information

citlivá informace. Jakákoli informace, jejíž ztráta, chybné použití, neoprávněná modifikace nebo přístup neoprávněné osoby k ní mohou způsobit narušen        ...více

sensitivity

citlivost, míra důležitosti přiřazená informacím vlastníkem těchto informací, označující potřebu jejich ochrany. (Srov. security).        ...více

SITD

still in the dark, stále ve tmě, stále nechápu, stále nemám jasno. Zkratka používaná při písemné konverzaci. (Srov. acronym).        ...více

sitename, hostname

jméno uzlu. Jedinečné jméno počítače v síti používané k jeho identifikaci. Celé jméno, např. ast.lfhk.cuni.cz, se skládá z lokální části (ast) a plnéh        ...více

transit bridging

Technika použivající zapouzdření rámců při jejich přenosu přes síť odlišního typu.        ...více

transit network

tranzitní/průchozí síť. Síť, která kromě zajištění provozu pro své stanice ještě přenáší data mezi jinými sítěmi. Musí z ní tedy vést cesty do nejméně        ...více

Bylo nalezeno více než 25 hesel! Pokuste se hledný výraz zpřesnit.