Slovník počítačové informatiky a sítí

                                                 RNDr. Petr Říha, ing. Luboš Klaška

Hledání ve slovníku

Ve slovníku bylo nalezeno 96 hesel, které obsahují výraz "LAN"

100VG-AnyLAN

Specifikace sítě s přenosovou rychlostí 100 Mb/s, používající čtyri páry UTP kabelu CAT 3, 4, nebo 5. s deterministickou přístupovou metodou. Byla vyv        ...více

Advanced Planning and Scheduling

pokročilé plánování. Označení informačních systémů, které fungují jako část podnikových ERP systémů (srov. ERP, ICT). APS má optimalizovat logistiku        ...více

assembler language

Asembler, jazyk symbolických adres, který nahrazuje strojové instrukce mnemotechnickými zkratkami. Asembler je logicky svázán s typem procesoru, resp.        ...více

Asynchronous Balanced Mode

asynchronní vyvážený režim, (srov. HDLC).        ...více

backplane

propojovací rovina. Obvodová deska obsahující zásuvky, do kterých mohou být zasunuty jiné obvodové desky. Aktivní backplane obsahuje logické obvody s        ...více

balanced error

vyvážená chyba, průměrná hodnota chyb je nulová.        ...více

Balanced ScoreCard

strategický systém měření výkonnosti podniku. Poskytuje soubor nástrojů (vyvážených ukazatelů výkonnosti), které převádějí vizi a strategii podniku do        ...více

BMP, Basic Multilingual Plane

Základní vícejazyčná rovina, (viz UCS-2).        ...více

Borland Software Corporation

společnost založená v roce 1983, poskytovatel technologií pro vývoj, správu a nasazení softwarových aplikací. Své ústředí má ve městě Scotts Valley, K        ...více

BSC, Balanced ScoreCard

strategický systém měření výkonnosti podniku. Poskytuje soubor nástrojů (vyvážených ukazatelů výkonnosti), které převádějí vizi a strategii podniku do        ...více

Call Processing Language

(IETF) jazyk pro tvorbu aplikací, kterými lze ovlivňovat signalizaci hovoru a který je postaven na XML specifikaci. Předpokládá se nasazení v sítích s        ...více

classical language

klasický jazyk, stará řečtina a latina. Jazyky, které již neslouží ke komunikaci mezi lidmi, ale pouze k poznávání historie a literatury. (Srov. moder        ...více

CLI, Common Language Infrastructure

(Microsoft) vývojový systém nezávislý na platformě, část systému .NET. CLI má umožit, aby programy v různých programovacích jazycích mohly být spouště        ...více

CLR, Common Language Runtime

(Microsoft) obecný jazykový převaděč, část systému Common Language Infrastructure, který je součástí .NET. CLR převádí kód z přechodového jazyka CIL (        ...více

Common Language Infrastructure

(Microsoft) vývojový systém nezávislý na platformě, část systému .NET. CLI má umožit, aby programy v různých programovacích jazycích mohly být spouště        ...více

Common Language Runtime

(Microsoft) obecný jazykový převaděč, část systému Common Language Infrastructure, který je součástí .NET. CLR převádí kód z přechodového jazyka CIL (        ...více

compiled language

kompilovaný jazyk. Jazyk přeložený do strojového kódu ještě před spuštěním na rozdíl od interpretovaného jazyka, který se překládá a provádí příkaz po        ...více

CPL, Call Processing Language

(IETF) jazyk pro tvorbu aplikací, kterými lze ovlivňovat signalizaci hovoru a který je postaven na XML specifikaci. Předpokládá se nasazení v sítích s        ...více

Data Control Language

jazyk pro zabezpečení dat, součást strukturovaného dotazovacího jazyka (viz SQL).        ...více

Data Definition Language

jazyk pro definici dat a a jejich vazeb, součást strukturovaného dotazovacího jazyka (viz SQL).        ...více

Data Manipulation Language

jazyk pro manipulaci s daty, součást strukturovaného dotazovacího jazyka (viz SQL).        ...více

DCL, Data Control Language

jazyk pro zabezpečení dat, součást strukturovaného dotazovacího jazyka (viz SQL).        ...více

DDL, Data Definition Language

jazyk pro definici dat a a jejich vazeb, součást strukturovaného dotazovacího jazyka (viz SQL).        ...více

digital landscape model

digitální model území, digitální topografický model. Soubor obsahující software a data určená pro sběr, zpracování, aktualizaci a distribuci digitální        ...více

DLM, digital landscape model

digitální model území, digitální topografický model. Soubor obsahující software a data určená pro sběr, zpracování, aktualizaci a distribuci digitální        ...více

DML, Data Manipulation Language

jazyk pro manipulaci s daty, součást strukturovaného dotazovacího jazyka (viz SQL).        ...více

Bylo nalezeno více než 25 hesel! Pokuste se hledný výraz zpřesnit.