Slovník počítačové informatiky a sítí

                                                 RNDr. Petr Říha, ing. Luboš Klaška

Hledání ve slovníku

Ve slovníku bylo nalezeno 12 hesel, které obsahují výraz "FIBER"

4B/5B local fiber

Přenosové médium technologie Fiber channel používané v sítích FDDI a ATM s rychlostí 100 Mb/s na mnohavidovém optickém vlákně.        ...více

8B/10B local fiber

Fyzické médium z technologie Fiber channel umožňující rychlost až 150 Mb/s na mnohavidovém vlákně.        ...více

fiber-optic cable

optický kabel, světlovodné médium používané převážně pro přenos multimediálních dat. Hlavními výhodami jsou lepší přenosové parametry, odolnost proti        ...více

fiber-optic cable components

složky optických kabelů: jádro neboli světlovod (core), plášť (cladding), mezivrstva (buffer), pevnostní části (strength members) a obal (jacket). Úče        ...více

graded-index fiber

optické vlákno jehož plášť se skládá z více vrstev, každá s mírně odlišným indexem lomu. Tím se zajišťuje čistší signál, než u vlákna se skokovou změn        ...více

monomode fiber

Optický kabel s tenkým jádrem, umožňujícím vysílání světla jen v jednom vidu. Jednovidové kabely mají větší šířku pásma než mnohavidové kabely, ale vy        ...více

multimode cable/fiber

mnohavidový kabel/vlákno. Optické vlákno, jehož jádro je dostatečně silné, aby umožňovalo současně využívat více přenosových cest pro světlo. Přenáší        ...více

multimode fiber

Optické vlákno umožňující vedení více vidů světla.        ...více

optical fiber

Vysokorychlostní přenosové médium pro přenos dat modulací světla ve skleněném nebo plastickém vlákně.        ...více

single-mode cable/fiber

jednovidový kabel/vlákno. Optické vlákno, které má tak úzké jádro, že umožňuje pouze jedinou světelnou cestu. Průměr jádra je méně než 10 mikrometrů.        ...více

single-mode fiber

Jednovidové optické vlákno s malým průměrem (běžně 9 mikronů), přenášející jen jeden světelný mód (vid). Jednovidová vlákna mají větší šířku pásma než        ...více

single-step fiber

optické vlákno, které má pouze jednu obalovou vrstvu (cladding), a proto je mezi optickým jádrem a obalem velký rozdíl v indexu lomu. (Srov. graded-in        ...více