Slovník počítačové informatiky a sítí

                                                 RNDr. Petr Říha, ing. Luboš Klaška

Hledání ve slovníku

Ve slovníku bylo nalezeno 4 hesel, které obsahují výraz "FAT"

FAT, File Allocation Table

tabulka rozmístění souborů. Indexová tabulka rozmístění dat na pevném disku. Udává obsazení bloků disku pro soubory dat. Tabulka FAT16 je schopna pojm        ...více

FAT32

systém rozmístění souborů pevného disku s max. kapacitou 2EXP32 alokačních záznamů. Na rozdíl od FAT16 používá dvě tabulky FAT - hlavní a záložní, což        ...více

FAT32x

FAT32 eXtension, správa velkých disků. Rozšíření systému FAT32 umožňující zacházet s disky o kapacitě větší než 8.4 GB s využitím metody (vt. LBA). Op        ...více

fatal error

kritická chyba, závažná chyba. Chyba, která způsobuje zborcení systému nebo aplikačního programu - tj. okamžité zrušení všech funkcí bez možnosti jeji        ...více