Slovník počítačové informatiky a sítí

                                                 RNDr. Petr Říha, ing. Luboš Klaška

Hledání ve slovníku

Ve slovníku bylo nalezeno 10 hesel, které obsahují výraz "BSC"

BSC, Balanced ScoreCard

strategický systém měření výkonnosti podniku. Poskytuje soubor nástrojů (vyvážených ukazatelů výkonnosti), které převádějí vizi a strategii podniku do        ...více

BSC, Base Station Controler

základnová řídící jednotka buňkové sítě, např. GSM. BSC řídí někdy až několik desítek základnových stanic, provádí a řídí předávání hovoru (handover),        ...více

BSC, Binary Synchronous Communication

znakově orientovaný přenosový protokol. V roce 1975 byl po určitých změnách vydán jako norma IS 1745. Je určen pro poloduplexní přenos s využitím řídí        ...více

Digital subscriber line

Síťová technologie, umožňující vysokorychlostní přenosy po běžných měděných vodičích na krátké vzdálenosti, používají se čtyři typy technologie DSL: A        ...více

MSN, Multiple Subscriber Number

vícenásobné účastnické číslo. ISDN obdoba podvojné telefonní linky. Na jedinou přípojku může být napojeno až osm zařízení ISDN, která mají různá čísla        ...více

Multiple Subscriber Number

vícenásobné účastnické číslo. ISDN obdoba podvojné telefonní linky. Na jedinou přípojku může být napojeno až osm zařízení ISDN, která mají různá čísla        ...více

Open Subscription License

multilicence firmy Microsoft na pronájem specifikovaných produktů na nejméně 10 počítačů po stanovenou dobu.        ...více

OSL, Open Subscription License

multilicence firmy Microsoft na pronájem specifikovaných produktů na nejméně 10 počítačů po stanovenou dobu.        ...více

SIM, Subscriber Identity Module

SIM karta. Kartička s paměťovým čipem, nutná k provozu mobilního telefonu. V kartě SIM se uchovávají osobní detaily, např. vlastní telefonní číslo, a        ...více

Subscriber Identity Module

SIM karta. Kartička s paměťovým čipem, nutná k provozu mobilního telefonu. V kartě SIM se uchovávají osobní detaily, např. vlastní telefonní číslo, a        ...více