Slovník počítačové informatiky a sítí

                                                 RNDr. Petr Říha, ing. Luboš Klaška

Hledání ve slovníku

Ve slovníku bylo nalezeno 10 hesel, které obsahují výraz "ARP"

ARP, Address Resolution Protocol

protokol spojové vrstvy, který z IP adresy daného počítače získá dynamicky adresu hardware, např. fyzickou adresu síťové karty (viz MAC). ARP je ohran        ...více

ARPA

Advanced Research Project Agency, Agentura moderních výzkumných projektů (USA).        ...více

ARPANET

(1969) Advanced Research Projects Agency Network, síť Agentury moderních výzkumných projektů. Síť vybudovaná z prostředků (vt. ARPA) pro výzkumné účel        ...více

ATM-ARP server

Zařízení v sítích ATM, poskytující služby rozpoznávání adres při použití protokolu IP over ATM.        ...více

DARPA

Defense Advanced Research Project Agency, Úřadovna Ministerstva obrany USA zodpovědná za vývoj nových technologií pro armádu. DARPA financovala rozvoj        ...více

Inverse ARP

Inverse Address Resolution Protocol. Protokol pro zjištění síťové adresy zařízení.        ...více

LE_ARP

LAN Emulation Address Resolution Protocol. Protokol používaný v sítích s LAN emulací pro zjištění ATM adresy uzlu na základě jeho MAC adresy.        ...více

NARP

NBMA Address Resolution Protocol. Funkční podmnožina protokolu NHRP, která vrací pouze mapování adres přímo připojených do sítě NBMA.        ...více

proxy ARP

zástupce pro ARP. Technika, při které jeden stroj, obvykle směrovač, odpovídá na ARP-požadavky, určené pro jiný stroj. Falšováním jeho totožnosti přeb        ...více

RARP

Reverse Address Resolution Protocol, reverzní protokol pro rozpoznání adresy. Protokol spojové vrstvy pro překlad fyzické adresy rozhraní (viz MAC) na        ...více