Řízení šířky pásma v sítích WAN

Řízení pásma ve WAN - úvod do problematiky

Petr Odvárka13. prosince 2000

Účelem článku je obeznámení s problematikou řízení pásma ve WAN sítích tj. k čemu je to dobré, stručný popis technologií řešících problematiku a příklady konkrétní implementace

Řízení pásma ve WAN - technologie IntServ

Petr Odvárka20. prosince 2000

Technologie IntServ (Integrated Services) je založena na rezervaci pásma. Rezervace je vytvářena v okamžiku navazování spojení. Technologii musí podporovat jak koncové uzly, mezi nimiž se rezervace vytváří, tak uzly sítě pracující s 3. vrstvou OSI (směrovače), přes které spojení prochází.

Řízení pásma ve WAN - technologie DiffServ

Petr Odvárka5. ledna 2001

Technologie DiffServ (Differentiated Services) nezajišťuje přímou rezervaci pásma, ale zajišťuje dynamické rozlišení úrovně služeb požadované datovým tokem na základě informace v hlavičce paketu. Je proto podstatně vhodnější pro implementaci, neboť staticky nezabírá pásmo po dobu, kdy jej proces nevyužívá.

Řízení pásma ve WAN - proprietární technologie

Petr Odvárka9. ledna 2001

Proprietární technologie definování priorit jsou možností formování datových toků podobnou technologii DiffServ. Na rozdíl od DiffServ, kde si každý paket nese informaci o prioritě, je však v tomto případě nutné nakonfigurovat podmínky na každém zařízení v cestě. Technologie je proto použitelná v omezeném rozsahu privátní sítě.

Řízení pásma ve WAN - implementace technologií

Petr Odvárka15. ledna 2001

Moderní směrovače podporují všechny 3 diskutované technologie. Tedy RSVP, DiffServ i proprietární mechanismus priorit. PacketShaper je jedno z možných typů zařízení specializovaných na řízení šířky přenosového pásma. Funguje obdobně jako nastavování priorit na směrovačích, ale má některé vlastnosti, které možnosti směrovačů významně překračují.

Řízení pásma ve WAN - Traffic Shaping u Frame Relay

Petr Odvárka9. února 2001

Ano, tato technologie skutečně existuje, ale její význam je trošku mimo rámec diskutované problematiky. Účelem tohoto pojednání bylo formování provozu z hlediska QoS, neboli kvality služeb, a tím i zajištění přenosového pásma vybraným procesům, byť by to bylo na úkor některých jiných. Traffic Shaping na Frame Relay je prováděn pro trochu jiný účel – tam je primárním úkolem zajištění optimálního přenosu dat.

Přejít do archivu článků