Řízení šířky pásma v sítích LAN

Řízení šířky pásma v LAN - stav dnešních technologií

Petr Odvárka16. února 2001

Účelem seriálu je popis problémů s narůstajícími nároky aplikací, které se v dnešních sítích vyskytují a stručné přiblížení metod a produktů, které tyto problémy pomáhají řešit. Dokument navazuje na "Řízení šířky pásma ve WAN sítích".

Řízení šířky pásma v LAN - pohled na nároky aplikací

Petr Odvárka22. února 2001

Doba pokročila, svět si žádá nové aplikace. Počítačové sítě jsou používány pro přenos všemožných dat. Podívejme se nejprve na nejdůležitější vlastnosti, které činnost aplikací ovlivňují, a potom se pokusíme tyto vlastnosti aplikovat na jednotlivé typy aplikací.

Řízení šířky pásma v LAN - zajištění pásma pro aplikace

Petr Odvárka1. března 2001

Před tím, než se podíváme na jednotlivé metody podrobněji, podívejme se na základní rysy technologií zajištění kvality služeb jako je předimenzování linky, rezervování pásma a priority.

Řízení šířky pásma v LAN - technologie pro QoS podrobně

Petr Odvárka6. března 2001

U rozdělení technologií QoS podle typů byly již jmenovány některé technologie, takže se na ně podíváme podrobněji.

Řízení šířky pásma v LAN - aplikace QoS v typické síti

Petr Odvárka13. března 2001

Z pohledu aplikací a uživatelů lze metodiku zajištění pásma aplikovat dvěma způsoby. Buď je aplikována na tzv. Flow (tok) nebo na tzv. Aggregation (souhrn toků).

Řízení šířky pásma v LAN - řešení QoS v praxi

Petr Odvárka22. března 2001

Přístupů jak problematiku řešit může být několik. Nejobvyklejší a v současnosti nejrozšířenější je předimenzování LAN části a formování provozů ve WAN např. aplikací proprietárních priorit na směrovačích nebo použitím prvků typu TrafficShaper.

Řízení šířky pásma v LAN - policy management

Petr Odvárka26. března 2001

Policy Management je automatizované prosazení Policy. Jeho významem je automatizované přizpůsobení sítě, měnícím se podmínkám a nárokům aplikací, které síťovou infrastrukturu využívají.

Přejít do archivu článků