Strukturované kabeláže

Strukturované kabeláže - úvod

Petr Odvárka9. dubna 2001

Seznámení s problematikou strukturovaných kabeláží, tj. k čemu se používají, z čeho se skládají, na jakých standardech jsou založené a jaké zásady je potřeba dodržet při jejich návrhu a budování.

Metalické kabely pro horizontální a vertikální rozvody

Petr Odvárka19. dubna 2001

Popis metalických kabelů pro horizontální a vertikální rozvody, kabely typu UTP, FTP či ScTP. Kabel je tvořen 4mi páry krouceného drátu. Každý pár má barevné kódování definované doporučením TIA/EIA-586-A. Páry jsou odlišeny barvami. Kroucení neboli twistování zajišťuje vyšší odolnost proti interferencím s okolními vlivy.

Polemika k článku Strukturované kabeláže

Luboš Klaška9. května 2001

Náš redakční systém zatím neumožňuje přímé zadavání reakcí na zveřejněné články.  Následující dopis a informace ale považujeme za důležité a proto jej uveřejňujeme jako samostatný článek.

Optický kabel pro páteřní (vertikální) rozvody

Petr Odvárka10. května 2001

I když jsou dnes optické kabely v omezené míře používané i pro horizontální rozvody (připojování koncových uzlů), jejich význam je stále ještě převážně v páteřních propojeních. Optické kabely jsou principálně dvou typů – jednovidové (single mode) a vícevidové (multimode).

Exotické optické konektory

Petr Odvárka10. května 2001

Vedle již delší dobu používaných optických konektorů ST a SC se s rozvojem technologií "Fiber to the desk" objevila poměrně široká škála nových optických konektorů. Velcí výrobci optických komponent se nebyli schopni včas domluvit a tak se může vyskytnou problém s kompatibilitou prvku a použitého patchcordu.

Propojovací panely a zásuvky

Petr Odvárka21. května 2001

Dalšími nezbytnými komponentami strukturovaných kabelových systémů jsou propojovací panely a zásuvky.Propojovací panely (patch panely) jsou v podstatě propojovací pole s centrálním ukočením horizontálních rozvodů v místě rozvaděče. Zásuvka je umístěna na zdi, ve zdi, v zásuvkové krabici zapuštěné v podlaze nebo ve žlabu poblíž předpokládaného pracoviště.

Propojovací kabely a rozvaděčové skříňě

Petr Odvárka4. června 2001

Propojovací kabely se používají jak v místě rozváděcích panelů, tak v pracovní oblasti. 19" standardizovaná skříň určená pro montáž komunikačních rozvaděčů a aktivních prvků má definovaných několik základních rozměrů, které umožňují montážní kompatibilitu s poměrně širokou škálou produktů. Základním rozměrem je rozteč montážních rámů o velikosti 19".

Principy a postup návrhu kabelového rozvodu

Petr Odvárka6. června 2001

Při vytváření návrhu kabelového systému  je potřeba dodržet několik základních výchozích předpokladů. Jsou jimi např. dodržení maximální délky kabelu mezi panelem a zásuvkou do 90ti metrů, zajištění co nejméně rušeného prostředí pro vedení kabelů (např. vyhnutím se souběhu s napájecími rozvody, zejména jsou-li použity pro zářivková svítidla), co nejpřesnější odhad množství přípojných míst.

Plánek patra a kritéria pro výběr místnosti rozvaděče

Petr Odvárka19. června 2001

Plánek patra s vyznačením přípojných míst stačí schematický. Měl by odpovídat základním rozměrům, aby z něho bylo možné provést odhady vzdáleností a hrubý odhad množství kabelů. Na základě plánku je potřeba vytipovat vhodné místnosti pro rozvaděč(e); to se provádí na základě kritérií doporučení místnosti a topologického hlediska.

Způsoby vedení kabelů a realizace kabelového systému

Petr Odvárka25. června 2001

Ideální je realizace kabeláže v rámci výstavby nebo rekonstrukce. Při realizaci kabelových rozvodů v již hotové budově je situace už kompikovanější. Dále se dozvíte, jaké zásady je potřeba dodržet při natahování kabelů, aby nedošlo k jejich poškození a tím zhoršení kvality výsledného systému, o nutnosti označování kabelových rozvodů a vyhotovení řádné dokumentace.

Měření kabeláže

Petr Odvárka28. června 2001

Měření kabeláže se provádí specializovaným zařízením, které je schopno měřit poměrně značné množství parametrů z nichž je zřejmá kvalita systému. Měřáky ukazují parametry kabeláže okamžitě po dokončení parciálního proměření a zároveň si tyto parametry ukládají do paměti. Protože mají nastaveny mezní úrovně jednotlivých parametrů, jsou schopné okamžitě informovat o tom, zda je segment vpořádku nebo neodpovídá požadavkům.

Standardy pro kabelové systémy

Petr Odvárka9. července 2001

Z předchozích dílů snad vyplynulo, že strukturované kabeláže nejsou úplně triviální záležitostí. Zde si shrneme oblasti, které jejich návrh, budování a provoz ovlivňují. Před tím se ale podíváme se na principy, na jejichž základě fungují kroucené páry (twisted pairs).

Přehled použití pinů konektoru RJ45

Petr Odvárka18. července 2001

V závěrečném díle seriálu o strukturovaných kabelážích se podíváme na zapojení pinů konektoru RJ45, barevné značení a jak mají jednotlivé technologie specifikované páry, které používají. Na úplný závěr si pak ukážeme výrobu kříženého kabelu.

Co můžeme očekávat od nové kabeláže Category 6 a 7?

Josef Ptáček1. srpna 2005

Dosud největší šířku pásma, kterou je schopna přenést síťová kabeláž z nestíněné dvoulinky (UTP), umožňuje kabeláž kategorie 6/class E (250 MHz). Odpovědí na otázku, jak tedy dostat ještě větší přenosovou kapacitu až k uživatelovu desktopu, může být buď přechod na optická vlákna nebo zavedení kategorie 7. To už ale vlastně není UTP (nestíněná) kabeláž – podívejme se na ni a její další vývoj blíže.

Přejít do archivu článků