Zvyšování výkonu serverových farem - Server Load Balancing

Zvyšování výkonu serverových farem - Server Load Balancing (1)

Petr Odvárka6. října 2008

Zvyšování výkonu serverových farem, zejména u webových aplikací, lze zajistit minimálně dvěma způsoby. Buď posilováním výkonu jednoho stroje, nebo rozložením zátěže na více slabších strojů - tzv. Server Load Balancing. U tohoto způsobu je ovšem potřeba zavést nový prvek, zajišťující rozkládání zátěže; jeho název je např. load balancing switch, aplikační switch, L7 switch, Web switch... Těmto prvkům se bude věnovat náš článek.

Zvyšování výkonu serverových farem - Server Load Balancing (2)

Petr Odvárka8. října 2008

Ve druhé části článku o vyšování výkonu serverových farem se podíváme na Global Server Load Balancing (GLSB), což je rozšíření funkce na rozkládání zátěže mezi serverové farmy. Důvodem je zavedení geografická distribuce serverových farem v planetárním měřítku a zálohování serverových farem.

Přejít do archivu článků