Požadavky pro testování 10 Gb/s Ethernetu na twisted-pair kabelážích

Požadavky pro testování 10 Gb/s Ethernetu na twisted-pair kabelážích – 1. část

Ivan Pavlas12. července 2006

Tento článek poskytuje přehled požadavků pro kroucené dvoulinky a metody měření a certifikování výkonu instalovaného kabelového systému, obzvláště s ohledem na nový soubor parametrů nazýváný Alien Crosstalk (cizí přeslech).

Požadavky pro testování 10 Gb/s Ethernetu na twisted-pair kabelážích – 2. část

Ivan Pavlas17. července 2006

Tato část popisuje Alien Crosstalk (cizí přeslech). Metoda měření popisuje hw a sw konfiguraci testovacího nástroje pro měření přeslechu mezi páry drátů v sousedících kabelech. Strategie testování pojednává o způsobu přístupu k testování instalované kabeláže.

Požadavky pro testování 10 Gb/s Ethernetu na twisted-pair kabelážích – 3. část

Ivan Pavlas19. července 2006

10 Gb/s Ethernet vyžaduje velmi dobrý systém kabeláže Cat 6 (event. Cat 6A) spolu s implementováním všech měření pro omezení dopadu rušení Alien Crosstalk. V každém případě bude hrát pro zajištění bezchybné podpory super rychlé síťové technologie velkou roli zručnost instalace.

Přejít do archivu článků