Jak se testují produkty pro sítě VPN

Jak se testují produkty pro sítě VPN (1)

Karel Luhový20. září 2005

Mezi nejvýznamnější sdružení, zabývající se testováním spolupráce zařízení pro sítě VPN je mezinárodní oborová asociace VPNC (Virtual Private Network Consortium). Ověřování spolupráce jednotlivých produktů je samozřejmě hlavním cílem sdružení, výsledkem by mělo být pokud možno bezproblémové budování VPN sítí z různých zařízení.

Jak se testují produkty pro sítě VPN (2)

Karel Luhový21. září 2005

SSL VPN, tj. využití SSL pro VPN, je relativně nová technologie. První produkty se začaly objevovat v roce 2000 a v současnosti zažívají obrovský boom. Ve druhé části článku se podíváme na další, letos zavedené testy produktů pro sítě SSL VPN, které reflektují tento moderní trend jejich vytváření.

Přejít do archivu článků