Jak zajistit dostupnost IT infrastruktury a přitom ušetřit?

Jak zajistit dostupnost IT infrastruktury a přitom ušetřit? (1)

Petr Jedlička6. dubna 2006

IT infrastruktura v podnicích (a to nejenom síťová) se stává čím dál tím složitější a dražší záležitostí. Vzniká tedy tlak na maximálně uvážlivé investice do IT, jež se promítá do potřeby sledovat aktuální stav infrastruktury organizace i dosavadní trendy a pečlivě zvažovat nezbytné kroky.

Jak zajistit dostupnost IT infrastruktury a přitom ušetřit? (2)

Petr Jedlička7. dubna 2006

Z pohledu krátkodobého horizontu, tedy při řešení každodenních úkolů, je přínos nástrojů pro monitoring a správu systémů zřejmý. Z dlouhodobějšího hlediska by však měly firmy formulovat a sledovat také cíle strategického charakteru.

Přejít do archivu článků