Základní principy datových přenosových sítí

Věčné téma: přepojování okruhů či paketů? (1)

Rita Pužmanová18. dubna 2006

Mezi mnoha novinkami v síťových technologiích, službách a aplikacích trochu zapadá dlouhodobý „spor“ mezi zastánci dvou základních síťových principů: přepojování okruhů a přepojování paketů. Přestože by se dnes na první pohled zdálo, že paketové sítě již vyhrály na celé čáře, při podrobnějších zkoumání situace tak jednoznačná není.

Věčné téma: přepojování okruhů či paketů? (2)

Rita Pužmanová19. dubna 2006

Ve druhé části článku porovnáme rozdíly mezi komutovanými a paketovými sítěmi, jejich přednosti či nevýhody. Poté se seznámíme s první hybridní sítí, evropskou sítí pro výzkum a vývoj GÉANT2, která poskytuje základ pro komunikaci mezi evropskými odborníky v oblasti výzkumu a vzdělávání a umožňuje mezinárodní konektivitu do akademické sítě Internet2.

Spolehlivost služby se spojením

Rita Pužmanová15. května 2006

V minulém článku jsme se věnovali dvěma základním síťovým principům: přepojování okruhů nebo paketů. Tentokrát se budeme věnovat dvěma odlišným režimům práce v sítí: se spojením a bez spojení a podíváme se, jaké je na ně spolehnutí. A celou skládanku doplníme o službu virtuálních okruhů v paketových sítích.

Vývoj paketových sítí a postavení MPLS

Rita Pužmanová24. července 2006

Minule jsme nakousli otázku paketových sítí, tak si je dnes v krátkosti představíme v pořadí, v jakém se vyvíjely: od X.25, Frame Relay až k ATM. Pozornost také věnujeme modernímu principu přepojování na základě značek.

Přejít do archivu článků