Přehled komunikačních technologií

Přehled komunikačních technologií (1) - komutované spojení

Petr Odvárka16. prosince 2002

Cílem textu je sumarizovat přehled dnes dostupných technologií datových komunikací, jejich porovnání a vhodnost pro 'mission critical' aplikace, tedy kritické s ohledem na schopnost efektivně provozovat primární činnost společnosti (např. výrobní nebo obchodní činnost).

Přehled komunikačních technologií (2) - permanentní spojení

Petr Odvárka17. prosince 2002

Permanentní spojení je vhodné jak pro dávkové přenosy dat (replikace dat, konsolidace databází...), tak pro interaktivní zpracování dat (klient server aplikace s nepřetržitou dostupností serveru). Uvedeme si stručný přehled aktuálních technologií, jejich volba záleží především na charakteru dat, která budou po WAN síti přenášena.

Přehled komunikačních technologií (3) - bezdrátové komunikace

Petr Odvárka18. prosince 2002

Bezdrátové komunikace ve volném pásmu 2,4 GHz mají určitou výhodu v tom, že komunikace lze provozovat za minimálních nákladů; nevýhoda je v tom, že pásmo je volné s omezenou šířkou a tudíž je v některých místech již zabrané; ve vyhrazeném pásmu mají vyšší spolehlivost než ve volném pásmu; je to logicky dáno tím, že jednotlivá frekvenční pásma jsou v dané lokalitě přidělována a poplatňována.

Přehled komunikačních technologií (4) - spolehlivost a použitelnost

Petr Odvárka19. prosince 2002

V dokončení našeho přehledu dnes dostupných technologií datových komunikací se krátce zmíníme o možnostech ADSL a VPN. Na závěr se podíváme na návrh komunikační technologie z pohledu spolehlivosti a použitelnosti.

Přejít do archivu článků