Bezpečnostní monitoring

Bezpečnostní monitoring (1) - aplikování IDS

Miloslav Urbiš6. prosince 2002

Síťová bezpečnost se stala kritickým faktorem ovlivňujícím obchodní úspěch. Kromě prostředků antivirové ochrany a firewallů jsou již běžně nasazovány i prostředky pro detekci narušení (IDS). Tento příspěvek popisuje strategii a klíčové zásady správné implementace IDS a souvisejícího monitoringu, shrnuje postupy pro správné aplikování IDS a jeho návazného monitorování.

Bezpečnostní monitoring (2) – vlastní umístění IDS

Miloslav Urbiš9. prosince 2002

Vlastní umístění IDS není tak snadnou záležitostí, jak tvrdí výrobci IDS. Síťový IDS může být umístěn před firewallem, za firewallem, na segmentu se servery, ve vybrané doméně vnitřní sítě atd. Každé umístění má své výhody a záleží hlavně na tom, co má být předmětem detekce.

Bezpečnostní monitoring (3) – další vývoj IDS

Miloslav Urbiš11. prosince 2002

V praxi se nejčastěji prosazují komplexní řešení síťových a hostitelských IDS integrovaných do jednoho celku a řízených stejným systémem. Použití obou přístupů je optimální a najde uplatnění ve většině sítí. Ve skutečnosti se nejrychleji rozvíjejí host IDS a hybridní systémy.

Bezpečnostní monitoring (4) – systémový management a monitoring bezpečnosti

Miloslav Urbiš12. prosince 2002

Komponentů v sítích neustále přibývá a neustále stoupá náročnost na jejich správu. Proto se již několik let používají specializované konzoly pro systémový, síťový a bezpečnostní management. Kromě velkých hráčů v této oblasti se stále více prosazují firmy nabízející ve svých produktech přídavnou funkčnost většinou založenou na expertně znalostní databázi.

Přejít do archivu článků