IP Telefonie

IP Telefonie – co to je a jak vlastně funguje?

Ivo Solnický28. května 2002

Integrace datových, hlasových služeb a videa do jedné IP sítě hraje důležitou roli při hledání nových cest jak zvýšit ziskovost podniku, snížit provozní náklady, zvýšit produktivitu zaměstnanců a konečně i jak získat konkurenční výhodu. Tímto začínáme sérii článků, věnovaných IP Telefonii.

Cisco IP telefonie – nosná část architektury AVVID (1)

Cisco Systems29. května 2002

V tomto článku se podíváme na základy řešení společnosti Cisco Sytems, která již před více než dvěma rokyuvedlo AVVID – Architecture for Voice Video and Integrated Data. Jak název napovídá, jedná se o celkový pohled na to, jak by měla vypadat komunikační infrastruktura s integrovaným přenosem dat, hlasu a videa.

Cisco IP telefonie – nosná část architektury AVVID (2)

Cisco Systems30. května 2002

Pro nasazení IP telefonie je důležitá postupná migrace ze stávajícího telefonního systému, protože málokdy se nasazuje v novém prostředí bez telefonní ústředny. Podobným problémem je připojení na veřejnou telefonní síť.

IP telefonie podrobněji (1) - základní principy

Petr Odvárka6. června 2002

Dalším v sérii článků, věnovaných IP Telefonii, je podrobnější pohled na problematiku více z technického hlediska. Podíváme se na vlastnosti systému, vlastností odlišujících jej od klasické telefonní technologie a jednotlivé komponenty včetně výčtu některých vhodných prostředků z výrobní řady firmy Cisco Systems.

IP telefonie podrobněji (2) - protokolové prostředí

Petr Odvárka7. června 2002

U hlasu přenášeného v počítačové síti není úplně zásadní kapacita – nároky jsou poměrně nízké, ani spolehlivost doručení paketu – existují opravné mechanismy a občasný výpadek paketu má poměrně malý vliv na kvalitu hlasu. Zásadní je včasnost doručení paketu a pokud možno minimální rozptyl doby doručení jednotlivých paketů.

IP telefonie podrobněji (3) - aplikace

Petr Odvárka11. června 2002

V dalším pokračování našeho seriálu, věnovaného podrobnějšímu pohledu na IP telefonii, si stručně shrneme nejpoužívanější aplikace, jako jsou Auto Attendant – automatizovaný odpovídací systém prointerní směrování hovoru (elektronický recepční) atd.

IP telefonie podrobněji (4) - distribuovaná telefonní ústředna

Petr Odvárka14. června 2002

Co si představit pod pojmem distribuovaná telefonní ústředna? Představte si, že Vaši pracovníci přejíždějí mezi pobočkami. Přesto je důležité aby se jim zákazník dovolal vždy na jedno telefonní číslo. To lze řešit prostřednictvím mobilních telefonů, propojených ústředen nebo IP telefonie.

IP telefonie podrobněji (5) - Call Manager

Petr Odvárka19. června 2002

IP telefonie ve většině implementací vychází ze standardu H.323 a proto do jisté míry kopíruje jeho strukturu a principy funkce. Má několik součástí jež jsou pro funkci nezbytné. Základní stavební jednotkou je tzv. Call Manager neboli správce volání.

IP telefonie podrobněji (6) - IP Telefony

Petr Odvárka25. června 2002

IP telefony jsou koncová zařízení pro uživatele. Plní dvě funkce – jak hlasové dorozumívání s protějškem, což je vlastnost obvyklá ke klasickému telefonnímu světu a tak funkce nové – komunikace s aplikačními servery v datové síti.

IP telefonie podrobněji (7) - brány do klasické telefonní sítě

Petr Odvárka27. června 2002

Je jasné, že IP telefonie funguje na jiných principech než klasická telefonie. Provázání těchto dvou světů je zajišťováno na rozhraní pomocí tzv. bran (gateway). Ty zajišťují nejen připojení do JTS, ale i připojení klasických zařízení (faxy, telefony) v rámci lokální sítě.

IP telefonie podrobněji (8) - podpůrné komponenty

Petr Odvárka8. července 2002

Tím ovšem není řečeno nevýznamné. Podpůrnými je lze označit ve vztahu k H.323 modelu. Řekneme si o závislosti IP telefonie na síťovém prostředí, napájení IP telefonů a připojení analogových telefonů do IP prostředí.

IP telefonie podrobněji (9) - implementace v rámci jedné lokality a v distribuovaném prostředí

Petr Odvárka10. července 2002

V rámci jedné lokality je implementace poměrně jednoduchá. Vyjmenujeme si komponenty, které IP telefonní systém musí obsahovat a volitelné komponenty, zvyšující užitné vlastnosti IP telefonie. V distribuovaném prostředí je rozdílný přístup k použití prvků Call Manager.

IP telefonie podrobněji (10) - návaznost dalších technologií

Petr Odvárka17. července 2002

IP telefonie v případě portfolia fy Cisco Systems tvoří součást komplexního programu multimediálních produktů a aplikací AVVID (Architecture for Voice, Video and Integrated Data).

Přejít do archivu článků