Policy based networking

Požadavky aplikací

Petr Lasek7. března 2002

QoS, network policy apod. jsou dnes  módní pojmy. Ne každý si však dokáže představit, co znamenají a především jaký může být jejich praktický přínos. V současné době lze vidět dva základní trendy jak zajistit kvalitu služeb v síti.

Základní pojmy a model

Petr Lasek11. března 2002

V první části nového seriálu o prosazování pravidel síťového provozu jsme si definovali parametry, které jsou důležité pro různé typy aplikací, vyplývajících z jejich naprosto odlišných požadavků na síť. Z pohledu sítě se jedná o vysoce abstraktní pravidla, která odrážejí obchodní a provozní potřeby organizace. Nyní si definujeme základní pojmy a model pro tzv. policy-based networking.

Policy Enforcer a Policy server

Petr Lasek18. března 2002

Policy Enforcer může být obyčejný směrovač nebo specializované zařízení, které dokáže provádět policing. Policy server koordinuje vstupy administrátora s jinými relevantním informacemi o parametrech týkajících se pravidel síťového provozu a překládá je do formy, kterým bude rozumět síť, resp. policy enforcer.

Policy based networking - základní komponenty

Petr Lasek21. března 2002

Pokud jde o architekturu "policy-based" sítě, zahrnuje základní komponenty jako jsou Policy management, Rozhraní k adresářovým službám, QoS gateway, Bandwith broker a Centrální monitorování a accounting. Dnes se podíváme na první část výše zmíněných komponent podrobněji.

Policy based networking – další komponenty

Petr Lasek28. března 2002

Policy Decision Administrator zaručuje, že pravidlo definované centrálně z pohledu uživatelů a aplikací bude automaticky uloženo na adresářovém serveru a rozdistribuováno všem zařízením. QoS gateway pak identifikuje pakety přicházející z jedné domény. Bandwith broker zprostředkovává automatickou dohodu o úrovni služeb mezi více QoS doménami. Nutností je i on-line monitoring a dlouhodobý záznam provozu tzv. accounting.

Řešení Allot Communications

Petr Lasek2. dubna 2002

V současné době už prakticky všichni velcí výrobci uvedli na trh svá řešení pro policy networking. Příkladem takového řešení může být např. Cajun Rules  společnosti Avaya.  Na druhé straně jsou menší firmy, které patří k průkopníkům tohoto řešení. Příkladem může být Allot Communications.

Přejít do archivu článků