Bezdrátové sítě – standard 802.11

Bezdrátové sítě – standard 802.11

Petr Lasek23. července 2001

Bezdrátové sítě a standard 802.11 jsou pojmy, o kterých v poslední době slyšíme stále častěji. Počáteční  nedůvěra k bezdrátovému přenosu zmizela a tato technologie si našla své místo na trhu. Agresivní nástup bezdrátového připojení k Internetu hlavně v posledním roce je toho důkazem.

802.11 - fyzická vrstva

Petr Lasek2. srpna 2001

Pro fyzickou vrstvu je definován přenos pomocí infračerveného světla a rádiový přenos v rozprostřeném spektru a to technikou přímé sekvence (DSSS, Direct Sequence Spread Spectrum) nebo technikou přeskoku kmitočtů (FHSS, Frequency Hopping Spread Spectrum).

802.11 - MAC vrstva

Petr Lasek8. srpna 2001

Standard 802.11 definuje dvě přístupové metody – DCF (Distributed Coordination Function) a PCF (Point Cordination Function). PCF je pouze volitelný mechanismus, který slouží pro přenos aplikací citlivých z hlediska času, například hlasu a videa. Základním přístupovým mechanismem neboli distribuční koordinační funkcí je CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance).

802.11 - aplikace Ethernetu

Petr Lasek14. srpna 2001

Ethernet pakety mohou mít délku až 1518 B. V případě bezdrátového přenosu je vhodnější používat spíše kratší pakety. Důvod? V případě větší chybovosti rádiového spoje je pravděpodobnost, že dojde k poškození paketu úměrná jeho délce. Také retransmise menšího paketu např. v důsledku kolize představuje menší zátěž pro síť.

802.11 - Ethernetový rámec

Petr Lasek21. srpna 2001

Jak vlastně vypadá rámec bezdrátového Ethernetu? A jaká je vůbec budoucnost bezdrátových sítí? Odpovědi se dozvíte v tomto díle seriálu.

Jak daleko "vidí" bezdrátové sítě

Petr Lasek7. října 2001

První otázka uživatele, který uvažuje o nasazení  bezdrátové sítě, je: "Na jakou vzdálenost to vlastně funguje?" A odpověď? Není úplně jednoduchá a může se v závislosti na konkrétních podmínkách výrazně lišit. Nejprve je potřeba ujasnit si některé základní pojmy.

Ztráty na trase a antény bezdrátových sítí

Petr Lasek15. října 2001

Parametry, které jsme si jmenovaly v minulém díle, způsobují ztráty na přenosové trase. Jedná se o ztrátu energie během přenosu rádiového signálu vyjádřenou v dB. Dalším prvkem, kterým se budeme zabývat a na kterém závisí kvalita spoje je anténa. Tu zpravidla definujeme jako prvek, který umožňuje přechod elektromagnetického vlnění přiváděného na lektromagnetické vlnění ve volném prostoru.

Útlum kabelu a citlivost přijímače u bezdrátových sítí

Petr Lasek22. října 2001

Poslední dva parametry, které potřebujeme znát, jsou útlum kabelu a citlivost přijímače. Útlum kabelu je dán typem kabelu. Obyčejný RG-58, koaxiální kabel používaný mj. i pro Ehernet, má útlum 1 dB/m. U kabelu RG-214 je to 0,6 dB/m a u speciálního kabelu typu Heliax pouze 0,11 dB/m. Citlivost přijímače je nutné zjistit u výrobce daného zařízení. Nyní máme dostatek informací abychom si dokázali odpovědět na naši původní otázku. Na jakou vzdálenost lze tedy použít bezdrátové sítě?

Přejít do archivu článků