Články

2017       2016       2015       2014       2013       2012       2011       2010       2009       2008       2007       2006       2005       2004       2003       2002       2001       2000       1999      
2017       2016       2015       2014       2013       2012       2011       2010       2009       2008       2007       2006       2005       2004       2003       2002       2001       2000       1999      
2017       2016       2015       2014       2013       2012       2011       2010       2009       2008       2007       2006       2005       2004       2003       2002       2001       2000       1999      
2017       2016       2015       2014       2013       2012       2011       2010       2009       2008       2007       2006       2005       2004       2003       2002       2001       2000       1999      
2017       2016       2015       2014       2013       2012       2011       2010       2009       2008       2007       2006       2005       2004       2003       2002       2001       2000       1999      
2017       2016       2015       2014       2013       2012       2011       2010       2009       2008       2007       2006       2005       2004       2003       2002       2001       2000       1999      
Akce / Události       Aktivní síťové prvky       Antiviry / Antimalware       Aplikace       Cloud computing       Datová centra       Doručování aplikací       Ekonomika       Endpoint Security       Firewally / IPS / IDS       Infinity a.s.       IP video       Konference / Semináře       Kooperace / Web 2.0       Management sítí       Metalické sítě       Metropolitní sítě       Mobilní aplikace       Mobilní sítě       Monitoring sítí       NAS / SAN       Network Access Control       Normalizace       O společnostech       Optické sítě       Ostatní       Podnikové IS       PR články       Přenosové technologie       QoS       Routery       Servery       Síťové aplikace       Síťové protokoly       Správa identit       Switche       Traffic management       Unified Communications       UPS       Virtualizace       VoIP       VPN       Vzdálený přístup       Whitepapers       Wi-Fi / WLAN       Zálohování dat      

Forum

2017       2016       2015       2014       2013       2012       2011       2010       2009       2008       2007       2006       2005       2004       2003       2002      
2017       2016       2015       2014       2013       2012       2011       2010       2009       2008       2007       2006       2005       2004       2003       2002      
2017       2016       2015       2014       2013       2012       2011       2010       2009       2008       2007       2006       2005       2004       2003       2002      
2017       2016       2015       2014       2013       2012       2011       2010       2009       2008       2007       2006       2005       2004       2003       2002      
2017       2016       2015       2014       2013       2012       2011       2010       2009       2008       2007       2006       2005       2004       2003       2002      
2017       2016       2015       2014       2013       2012       2011       2010       2009       2008       2007       2006       2005       2004       2003       2002      
2017       2016       2015       2014       2013       2012       2011       2010       2009       2008       2007       2006       2005       2004       2003       2002      
2017       2016       2015       2014       2013       2012       2011       2010       2009       2008       2007       2006       2005       2004       2003       2002      
 

Články:   Infrastruktura  2000


Aktivní prvky, fyzická a linková vrstva

Petr OdvárkaInfrastruktura27. září 2000

Podle počtu uzlů použitých v počítačové síti a v závislosti na její topologii by měly být voleny aktivní prvky. Protože je zřejmý celosvětový příklon k technologii Ethernet a tato technologie je v mnoha společnostech zvolena za standard, bude popis prvků zaměřen převážně na ni (i když v některých případech je popis obecný).

Ethernet

Petr OdvárkaInfrastruktura19. září 2000

V současné době je nejpoužívanější síťovou technologií Ethernet. Tato technologie je, nezávisle na tom zda jde klasický 10 Megabitový Ethernet nebo jeho rychlejší mutace (Fast a Gigabit Ethernet), založena na velice jednoduchém principu, nazývaném CSMA/CD.

Síťová a vyšší vrstvy referenčního modelu ISO OSI

Petr OdvárkaInfrastruktura17. září 2000

Síťová, transportní, spojová, presentační a aplikační vrstva referenčního modelu ISO OSI.

Fyzická a linková vrstva ISO OSI

Petr OdvárkaInfrastruktura13. září 2000

Sedmivrstvý referenční model ISO OSI - fyzická a linková vrstva. Referenční model ISO OSI je pravděpodobně nejznámější metodou popisu komunikačních systémů. Znalost této architektury je základním předpokladem pro pochopení funkce počítačových sítí, přenosu dat a návazných technologií.

Principy komunikace, média, rozsah

Petr OdvárkaInfrastruktura7. září 2000

Principy komunikace počítačových sítí, používaná přenosová média, rozsah sítí.

Základy topologie a komunikace

Petr OdvárkaInfrastruktura1. září 2000

První díl seriálu se základními informacemi o počítačových sítí, ve kterém snad najdou všichni zájemci odpověď na svoje otázky. Věříme ale, že i pokročilejší uživatelé v něm najdou hodnotné informace a občerství si své znalosti. Autorem seriálu je odborník na slovo vzatý, ing. Petr Odvárka z firmy Infinity a.s.